Visie en missie

Wat?

CATAPA is een jonge ecologische en sociale basisbeweging die vanuit een geïntegreerde aanpak werkt aan anders globalisering en duurzame ontwikkeling, en hierbij focust op de mijnbouwproblematiek. We doen dit concreet door:

  1. sensibilisering en lobbywerk in het Noorden;
  2. wetenschappelijke en juridische ondersteuning van lokale gemeenschappen in het Zuiden, die bedreigd worden door mijnbouwactiviteiten;
  3. studiewerk en netwerking;
  4. het aanreiken van alternatieven aan Noord en Zuid voor verantwoorde extractie, productie en consumptie van metalen en mineralen.

Waarom?

De huidige politieke en economische systemen leiden tot een aantal sociale, culturele, economische, ecologische en intergenerationale onrechtvaardigheden. Ook de milieu- en klimaatcrisis wijst ons op onze verantwoordelijkheid om hoogdringende initiatieven te nemen. Die collectieve verantwoordelijkheid is groter dan ooit.

CATAPA wil constructieve, vreedzame uitwegen en oplossingen bieden aan deze crisissen. We focussen op de bescherming van de rechten en eigenheid van lokale gemeenschappen in het Zuiden die het slachtoffer worden van de ecologische en sociale impact die wordt veroorzaakt door het vestigen van (multi)nationale mijnbouwbedrijven in hun regio. In het verleden heeft dit steeds geleid tot conflicten. Een groot machtsverschil in die conflicten staat soevereiniteit, democratie, dialoog en vreedzame oplossingen in de weg.

Hoe?

We werken steeds op vraag van en in samenspraak met deze lokale gemeenschappen. Ook binnen de organisatie handelen we democratisch. We laten ons leiden door waarden zoals integriteit, diversiteit, respect, solidariteit, gelijkheid, constructiviteit, pacifisme, waardigheid, verbondenheid, etc. Dit vereist een kritisch en actief burgerschap in Noord en Zuid en een gedreven, duurzaam dialoog. Zowel de middelen, het proces als het doel moeten waardig en conform zijn met de eigen principes. CATAPA bestrijdt tevens elke negativiteit of apathie en wil meebouwen aan een uitweg voor de toekomst.

Wie?

We richten ons op:

  1. Vlaamse bevolking (consumenten): acties, activering en sensibilisering rond de vergaande gevolgen van de consumptie van natuurlijke rijkdommen (vaak uit het Zuiden) vanuit Westerse samenlevingen.

  2. partners in het nationale en internationale middenveld: samenwerking om te komen tot gezamenlijke initiatieven en informatie-uitwisseling, waaronder perswerking en sensibilisering rond grondstoffenproblematieken.

  3. de politieke actoren: internationaal, regionaal en nationaal in Noord en Zuid;

  4. de economische actoren: bedrijven, hun aandeelhouders, investeerders, voor lobbying en overleg;
  5. lokale boerengemeenschappen en hun vertegenwoordigende organisaties, vakbonden en associaties in het Zuiden voor technische en juridische ondersteuning en onderzoek.

CATAPA gelooft in de mogelijkheid tot verandering, gestuurd vanuit burgerinitiatieven, duurzaam ondernemerschap, eerlijke politiek en de vraagzijde van de economie.