Lobbying

Het thema ‘mijnbouw, globalisering en duurzame ontwikkeling’ verdient een plaats op de (inter)nationale lobbyagenda. De Werkgroep Studie&Lobby zoekt en onderhoudt interessante contacten in België en de rest van de wereld om een internationale beweging te kunnen vormen. CATAPA gaat samenwerkingen aan met organisaties en instanties binnen de Noord-Zuid sector, de milieu-, vredes- en mensenrechtenbeweging, de vakbonden, politici, pers en media, de academische wereld en bedrijven.


CATAPA wil een internationaal netwerk uitbouwen om de cases waar we op focussen in de belangstelling en op de politieke agenda’s te brengen. Via dit netwerk wil CATAPA de algemene problematiek van extractieve industrieën en globalisering aanklagen.

Daarvoor doet CATAPA onder andere beroep op bestaande netwerken die hierrond werken. Zo is CATAPA als eerste buitenlandse organisatie lid van het London Mining Network. Dit Britse ngo-netwerk wil een waakhond zijn voor de mijnbedrijven met een zetel in Londen. Londen is een belangrijke plaats voor de mijnsector: de vijf grootste mijnbedrijven ter wereld hebben er een zetel en de London Stock Exchange bepaalt de mineraalprijzen voor de rest van de wereld.

De voornaamste Zuidpartners van CATAPA momenteel zijn CEPA en GRUFIDES. Via wekelijks contact kunnen we steeds op de hoogte blijven van alle gebeurtenissen en via een uitgebreide informatie-uitwisseling houden we elkaar op de hoogte van de meest recente info.


CATAPA werkt samen met heel wat partners in Vlaanderen en België. We organiseerden acties en werkten samen met Broederlijk Delen, 11.11.11, FIAN, Netwerk Vlaanderen, Universiteit van Antwerpen, Universiteit Gent, KULeuven, Ecolife,  Putumayo, Act4Change, Mediaraven en LNE Ecocampus.