De Catapistas

We zijn met een 100-tal jonge vrijwilligers en meer dan 1000 geïnteresseerden. We bieden een concreet en actiegericht engagement aan iedereen die zich wil inzetten voor een duurzame samenleving. Onze focus ligt op de ontginning van metalen en mineralen, want deze zijn een essentieel onderdeel van heel wat thema’s binnen de klimaatcrisis en de Noord-Zuidproblematiek, zoals milieuvervuiling, klimaatproblematiek, waterschaarste, ontbossing, conflicten, corruptie, arbeidsomstandigheden, internationaal (afdwingbaar) recht, deregulering en schuldenlast.

De Catapistas werken mee aan sensibilisering, netwerking, onderzoek, lobbywerk en/of uitwisseling. Op die manier wil CATAPA zowel in België als internationaal een voortrekkersrol spelen om deze groeiende problematiek aan de kaak te stellen en alternatieven aan te reiken voor verantwoorde mijnbouw. We organiseren ons in Noord en Zuid werkgroepen (meer informatie hieronder).

ZUID WERKGROEPEN

Peru

De Peru werkgroep ondersteunt boeren- en inheemse gemeenschappen in Cajamarca Peru, in samenwerking met de lokale NGO Grufides. Grufides strijdt sinds 2010 tegen de Yanacocha mijn en de bedreigende uitbreiding hiervan, het Conga project. Ze geven zichtbaarheid aan de emblematische case van Maxima en de criminalisering van protest en activisten door overheid en bedrijven. De werkgroep ondersteunt Grufides en andere partners door op te roepen tot solidariteit via sociale media en zet ook nieuwe projecten rond water en inheemse rechten op. We versterken de gemeenschap en hun mobiliseringskracht ook door het organiseren van benefieten in België.

Bolivia

De Bolivia werkgroep focust op mijnbouw cases in de Oruro regio. We werken nauw samen met de lokale NGO CEPA (Centrum van Ecologie en Volkeren uit de Andes). In 2017 zijn twee vrijwilligers van de werkgroep vertrokken naar Bolivia als zuid medewerkers om ter plekke met CEPA samen te werken. We zetten enorm in op sensibilisering in België, coördineren projecten rond watervoorziening in gemeenschappen die aangetast zijn door mijnbouw en organiseren benefieten. In oktober 2016 organiseerden we nog een succesvolle benefiet ‘Banket voor Bolivia’.

Colombia

De Colombia werkgroep focust op de case van de gemeente Cajamarca in Tolima. We werken hiervoor samen met de NGO Cosajuca (een sociaal-ecologisch jeugdcollectief uit Cajamarca) tegen het gigantische Colosa project. We werken rond sensibilisering en zamelen fondsen in in België, en hebben op dit moment 1 vrijwillige zuid medewerker in Cajamarca, die de mobilisatie tegen het mijnbouw project mee ondersteunt.

NOORD WERKGROEPEN:

Studie en Lobby

Door het dieper onderzoeken van key-issues rond mijnbouw, ondersteunen we met de studie en lobby groep de zuid werkgroepen en onze partners. Daarnaast publiceren we rapporten en verzamelen we informatie om onze vrijwilligers, partners en het algemene publiek te informeren en daarnaast onze partners te versterken.
Verder willen we via lobbywerk ons netwerk uitbreiden en onze advocacy rol opnemen. Hiermee willen we meebouwen aan een interinstitutionele samenwerking op Vlaams, Belgisch en Europees niveau.

Comov

De Comov werkgroep focust op communicatie en bewegingswerk. We werken op communicatie issues zoals het onderhouden van de CATAPA website en social media (facebook en Twitter) en verzorgen ook de CATAPA nieuwsbrief.
Om up to date te blijven met de cases, werken we nauw samen met de Zuid werkgroepen.
Daarnaast maken we werk van vrijwilligersbeleid: we zetten in op onthaal, binding en verbinding van onze vrijwilligers en organiseren activiteiten voor vrijwilligers zoals een bewegingsweekend of events om onze vrijwilligers te mobiliseren en te verbinden.

Educatie

De Educatie werkgroep maakt werk van sensibilisering door ‘formele’ educatie. We ontwikkelen educatief materiaal en begeleiden workshops, seminaries, debatten en informatieve sessies in basis- en secundaire scholen en universiteiten. We zetten ook in op andere vormen van sensibilisering zoals het organiseren van foto-expo’s rond het thema, docu-festivals en trainings.

Heb jij ook zin om Catapista te worden? Klik dan op ‘Doe mee’!

Zin gekregen om je in één van onze werkgroepen te engageren? Aarzel niet!
Stuur een e-mail naar info@catapa.be met jouw specifieke interesse en wij brengen je in contact met de juiste Catapistas.