Campagnes en projecten

Generatie Transitie

Generatie Transitie is de nieuwe campagne van CATAPA. Ze vertrekt vanuit het inzicht dat de generatie jongvolwassenen die tot 2050 in het werkveld zullen staan, dé actoren zijn die de transitie naar een andere economie moeten waarmaken. Het doel van Generatie Transitie is om via het Hoger Onderwijs jongvolwassenen op te leiden tot ondernemerschap, zodat ze initiatieven nemen waardoor de maatschappij op een andere en duurzame manier omgaat met haar grondstoffen. De jongeren worden via diverse didactische instrumenten geprikkeld om vormingen op te zetten of eraan deel te nemen, waarbij de focus steeds ligt op de oplossing; op het stimuleren van ondernemerschap en leiderschapskwaliteiten en het positieve verhaal van ‘good practices’.
Lees meer...

GOUD:EERLIJK?

De campagne GOUD:EERLIJK? was een drie jaar durend initiatief van CATAPA, Ecolife en Netwerk Bewust Verbruiken. Vanuit dit partnerschap namen we een voortrekkersrol in Vlaanderen om de groeiende problematiek die veroorzaakt wordt door (goud)mijnbouw aan te kaarten en op zoek te gaan naar alternatieven.

Hoewel het natuurlijk maar één voorbeeld is van alle edelmetalen en mineralen die de destructieve mijnbouw aantrekt, gebruikte deze campagne goud als sprekend voorbeeld van deze problematiek. Als consumenten, producenten en financiële instellingen zijn wij in het Noorden immers verantwoordelijk voor de vraag naar goud, terwijl het aanbod ervan voornamelijk in het Zuiden ontstaat. Om mensen bewust te maken van de sociale en ecologische impact van goudontginning en de grotere schuld en verantwoordelijkheid van het Noorden tegenover het globale Zuiden, hebben wij de non-gouvermentele sector, de juwelensector, de industriële sector en de monetaire sector aangespoord om hun verantwoordelijkheid te nemen en de hoofden bij elkaar te steken om verantwoorde alternatieven op de markt te brengen en zo duurzame handel en internationale solidariteit te bevorderen. We beoogden een win-winsituatie voor alle partijen: zowel voor de stakeholders in het Noorden, als voor de lokale bevolking in het Zuiden.
Lees meer...

Mining in Paradise?


Met de internationale campagne Mining in Paradise? (2010) ondersteunde CATAPA de Peruaanse koepelorganisaties Front voor de Duurzame Ontwikkeling van Noord-Peru en Red Muqui in hun inzet om de Peruaanse regering en andere betrokken actoren duidelijk te maken dat er bepaalde zones zijn waar mijnbouw niet kan worden toegestaan.

Samen met haar partnerorganisaties wilde CATAPA met deze campagne tegemoetkomen aan de vraag naar informatie over mijnbouw in lokale boerengemeenschappen en hen ondersteunen in het opzetten van gezamenlijke acties. We ondersteunden boerenorganisaties die het thema van no-go zones op de agenda zetten van de regionale en nationale Peruaanse politiek, en sensibiliseerden burgers in België en andere Europese landen over de mijnbouwproblematiek in noord-Peru. Het overkoepelende doel van deze campagne was het stimuleren van internationale solidariteit met de boerenbevolking van noord-Peru. Het slagen hiervan werd geïllustreerd door de e-petitie, die ondertekend werd door ongeveer 3000 mensen uit 75 verschillende landen en 140 verschillende grote en kleinere organisaties, en de vele kilo’s CATAPA-koffie die we verkochten ter ondersteuning van de lokale gemeenschappen in noord-Peru.
Lees meer...