Mijnbouwtechnieken

Grondstoffen kunnen op verschillende manieren worden ontgonnen. Enerzijds is er de klassieke, grootschalige mijnbouw, die meestal door multinationals wordt bedreven. Anderzijds bestaan er ook meer kleinschalige, artisanale vormen van mijnbouw. CATAPA werkt voornamelijk rond de grootschalige klassieke mijnbouwtechnieken vermits deze de grootste impact hebben op de mensen en het milieu. De klassieke mijnbouwtechnieken kunnen onderverdeeld worden in twee categorieën: ‘oppervlaktemijnbouw’ en ‘ondergrondse mijnbouw’. Afhankelijk van het type erts en waar dat in de bodem te vinden is, wordt gebruik gemaakt van oppervlakte- of ondergrondse mijntechnieken.