Impact van mijnbouw

Mijnbouw kent sinds de jaren ’90 een enorme boom. De combinatie van hoge grondstoffenprijzen, nieuwe mijnbouwtechnologieën die het mogelijk maakten om plaatsen te exploiteren die voorheen niet haalbaar of economisch rendabel waren, en de institutionele hervormingen van de sector en de economie in zijn geheel, hebben van Latijns-Amerika één van de meest aantrekkelijke gebieden gemaakt voor zowel nationale als internationale investeerders. Investeren in mijnbouw is daarom enorm winstgevend, temeer vermits de mondiale vraag blijft stijgen. Ondanks de huidige daling van de grondstoffenprijzen, blijven overheden volop kiezen voor een op export van ruwe grondstoffen gericht economisch model.

Extractivisme: Een politiek, economisch, juridisch en cultureel systeem dat  ontginning toelaat. Het ‘extractivisme’ bestaat niet louter uit de ontginning van ertsen en mineralen bestemd voor de export. Extractivisme vereist een staat die de vermarkting en privatisering van gemeengoed toelaat en promoot, die investeringen beschermt boven de rechten van zijn burgers en die in zijn discours en mediastrategieën de boodschap meegeeft dat dit ‘normaal, natuurlijk en historisch’ is.

Verschillende Latijns-Amerikaanse landen hanteren een politiek van ‘extractivisme’, een politiek, economisch, juridisch en cultureel systeem dat de ontginning voor export toelaat. De grootschalige ontginning van een gemeengoed (zoals ertsen en mineralen) wordt gedragen door  een staat die de vermarkting en privatisering niet alleen toelaat, maar ook promoot. In haar discours wordt de boodschap meegegeven dat dit ontginningsmodel ‘normaal, natuurlijk en historisch’ is. Investeringen worden beschermd ten koste van de rechten van burgers. Dit ontginningsmodel breidt zich in verschillende Latijns-Amerikaanse landen steeds verder en ongebreideld uit, met grote sociale en ecologische gevolgen.

Ook Europa bekrachtigt het extractivistische economische model in Latijns-Amerika, waar export van ruwe grondstoffen centraal staat. De vrijhandelsakkoorden die werden afgesloten met Peru en Colombia bijvoorbeeld, moeten de grondstoffenimport naar Europa en Europese investeringen in de regio veiligstellen.

Met de groei van de mijnbouw, wordt ook haar impact groter, zowel op economisch, ecologisch als op sociaal-cultureel vlak.

Voorstanders verwijzen naar landen zoals Canada, Australië en het Verenigd Koninkrijk om aan te tonen dat mijnbouw een centrale rol kan spelen in de ontwikkeling van een land. Critici verwijzen echter naar recentere voorbeelden zoals Peru, Bolivia, Zambia of de DR Congo om aan te tonen dat economieën die rijk zijn aan natuurlijke grondstoffen het minder goed doen dan landen met minder natuurlijke rijkdom.