Doe een gift

STEUN de werking van CATAPA

CATAPA groeit en lijkt te blijven groeien. We zijn overtuigd dat we de boerengemeenschappen in Peru, Bolivia en Guatemala nog beter kunnen ondersteunen met een medewerkerssecretariaat in Vlaanderen. Daarvoor zoeken we nu de fondsen. Let op giften hiervoor zijn niet fiscaal aftrekbaar maar continuïteit in onze Noordwerking is onmisbaar om onze Zuidwerking te laten blijven bestaan. Hiervoor kan je storten op BE49 9795 2861 7871.

STEUN de CATAPA-projecten in het Zuiden

Vanaf een bijdrage van 40 EUR/kalenderjaar geeft je bijdrage nu recht op een fiscaal attest. Deze bijdragen gaan rechtstreeks naar onze partners in Latijns-Amerika. Deze stortingen worden geadministreerd door Oxfam-Solidariteit. Zij houden op jaarbasis 5% in als administratiekosten. Het fiscaal attest wordt door Oxfam afgeleverd. Let op! Zonder de juiste vermelding komt het bedrag niet voor de CATAPA-projecten terecht. Storten kan op 000-0000028-28 (of BE37 0000 0000 2828) met als vermelding 08/AML/OO013. Alvast veel dank!

SCHENKINGEN in natura

Laptops, beamer, scanner, bureaustoelen...: materiaal dat we steeds kunnen gebruiken!