Río Blanco

Het Rio Blanco Copper project is tot op vandaag in exploratiefase. De exploitatie van de ertsen is nog niet van start gegaan. Het Rio Blanco project bevindt zich in het uiterste noorden van Peru, aan de grens met Ecuador.  Het is gelegen in het departement Piura, aan de oever van de Rio Blanco. De concessie strekt zich uit over delen van de provincie Huancabamba, in het district Carmen de la Frontera op grondgebied van de gemeenschap van Segunda y Cajas, en over de aangrenzende provincie Ayabaca, in het gelijknamige district op het grondgebied van de gemeenschap van Yanta. De stroomafwaarts gelegen provincies Jaén en San Ignacio in het departement Cajamarca zullen ook geaffecteerd worden.

Deze grensregio tussen Peru en Ecuador kenmerkt zich door een uniek ecosysteem en een enorme biodiversiteit. Deze ecosystemen zijn erg belangrijk voor de plaatselijke watervoorziening. Niet alleen de kleinschalige landbouw en veeteelt in lager geleden gebieden is afhankelijk van dit ecosysteem, ook de droge kuststreken in Piura zijn afhankelijk van het water dat opgevangen en gefilterd wordt door de parámos. Het gebied is tevens stroombekken voor meerdere rivieren.

De concessie beslaat ruim 6000 hectare. In dit gebied wil Rio Blanco een grote open pit mijn opstarten met een omvang van 400 hectare. Het zou, volgens het bedrijf, gaan om één van de grootste niet ontgonnen koperreserves ter wereld. Minera Majaz (nu Rio Blanco Copper genaamd) wil jaarlijks 220.000 ton koper, en ongeveer 2500 ton molybdeen ontginnen. Via een flotatiemethode op basis van chemicaliën zal het erts uit de rotsen worden geëxtraheerd. De open pit-mijn is mogelijk het begin van een groter 'mijnbouwdistrict' in de regio.

Na hevige protesten en mensenrechtenschendingen kwam het kapitaal van Monterrico Metals in april 2007 voor 89,9% in handen van het Chinese consortium Zijin.  Het bedrijf is één van China’s grootste goud -en kopermijnbouwbedrijven. Zijin bezit, of is betrokken bij, 5 overzeese mijnbouwprojecten en meer dan 30 mijnen in China. Het wordt in China en internationaal sterk bekritiseerd omwille van zijn bedenkelijke reputatie inzake mensenrechten en milieu impact. De lokale boerenbevolking voert al jaren georganiseerd protest tegen de geplande mijn. CATAPA voerde in 2010 samen met diverse lokale sociale organisaties uit de regio de ‘mining in paradise - no go zones for mining’ - campagne, met als centrale case de Rio Blanco.

Wat zijn de eisen van de protestbeweging?

  1. De sociale organisaties en de gemeenschappen van de vier provincies (Jaén, San Ignacio, Ayabaca, Huancabamba) vragen de inrichting van een ‘no-go zone for mining’ die zich uitstrekt over de 4 provincies.
  2. Ze willen dat de uitkomst van het volksrefendum erkent en gerespecteerd wordt. Dit impliceert dat het geplande mijnbouwproject niet kan doorgaan en het bedrijf zich terugtrekt uit de regio. Het Ministerie van Energie en Mijnbouw moet de vergunning van het  Rio Blanco project intrekken, zo ook alle andere vergunningen die de wil van de bevolking niet respecteren.
  3. Ze vragen dat de intimitaties en mensenrechtenschendingen van het bedrijf en beveiligingsfirma’s bestraft worden en de slachtoffers vergoed. 
  4. Ze vragen dat ze hun eigen ontwikkelingsmodel, gebaseerd op ecotoerisme en biologische landbouw gerespecteerd en ondersteund wordt. Men vraagt dat de provinciale overheden energie en middelen blijven pompen in het ecologische en economische bestemmingsplan (ZEE) en het ruimtelijke ordeningsproces.

Bekijk hier de campagnevideo (2010) over de case.

Bekijk hier een documentaire van de Engelse filmmaker Michael Watts.