KBS-project / Comités de vigilancia

Met de steun van Koning Boudewijnstichting –Fonds Elisabeth en Amélie

Reeds in 2015 startte CATAPA samen met lokale partners een project rond integraal waterbeheer in Cajamarca, Peru. Dit project kwam tot stand op vraag van de rurale bevolking uit bezorgdheid om de zuiverheid van hun rivieren. Deze worden vervuild door afval, dierlijke uitwerpselen en grootschalige mijnbouwactiviteiten in de streek.

In september 2017 kreeg dit project een vervolg dankzij vernieuwde subsidies van de Koning Boudewijnstichting, die lopen tot en met augustus 2018. Het doel van het project is ‘comités de vigilancia’ op te richten / te versterken in de verschillende gemeenschappen in en rond Cajamarca. De lokale bevolking krijgt zo een tool aangereikt om toezicht te houden op de kwaliteit van het water. Want ‘agua es vida’; essentieel voor de landbouw en het huishouden.

Onder leiding van GRUFIDES en CATAPA leren de leden van de comités in 2 à 3 sessies de kwaliteit van het water te controleren: ze meten de pH-waarde, checken aan-/afwezigheid van zware metalen en leren meer over macro-invertebraten: kleine insecten die dienen als indicatoren voor de zuiverheid van het water.

Sinds eind 2017 is het project erg gegroeid. In de reeds bestaande comités wordt het enthousiast onthaald en merken we dat het bewustzijn groeit. Er werden tevens vier nieuwe comités opgericht, vanuit vraag van de gemeenschappen zelf. De steun van GRUFIDES betekent erg veel voor hen. Sowieso is het een hele uitdaging om de moeilijke en technische materie onder te knie te krijgen. Daarom zoeken we per comité naar de meest toegankelijke manier om dit over te brengen, zodat ze dit ook autonoom kunnen verder zetten. 

Vanaf 2018 versterken we de band met de universiteit van Cajamarca in het kader van het VLIR-project ‘Impact on surface water resources and aquatic biodiversity by opencast mining activities in Cajamarca, Peru’ . VLIR ondersteunt partnerschappen tussen universiteiten en hogescholen in Vlaanderen en het Zuiden die innovatieve antwoorden zoeken op globale en lokale uitdagingen. Dit project is een samenwerking tussen KULeuven, UGent en universidad nacional de Cajamarca, waarbij GRUFIDES en CATAPA ook partners zijn. De laboratoria en het technisch materiaal (microscopen etc) van de universiteit in Cajamarca worden ter beschikking gesteld om zo de stalen grondiger te kunnen analyseren.  Daarnaast zullen GRUFIDES en CATAPA interviews uitvoeren met de comitéverantwoordelijken om hun levenswijze en visie op de problematiek beter te leren kennen.