Conga

De geplande goudmijn Conga, in de noordelijke Andes van Peru, zorgt sinds het najaar 2011 voor heel wat commotie. Het is een nationaal symbooldossier geworden voor de problematiek van grootschalige mijnbouw in het land, en bij uitbreiding in gans Latijns-Amerika.

Het Conga-project is een uitbreiding van de goudmijn Yanacocha, de grootste van Latijns-Amerika. Boerenorganisaties en andere sociale bewegingen, gesteund door de regionale overheid van Cajamarca en het brede middenveld in Peru, vragen dat het Conga-project wordt afgelast. Na bijna twintig jaar van mijnbouwactiviteiten in de regio, hebben zij hun vertrouwen in het gelijknamige mijnbouwbedrijf Yanacocha verloren. Het bedrijf kwam herhaaldelijk in opspraak voor mensenrechtenschendingen en milieuvervuiling.

‘Conga no va!’, luidt het dan ook bij de protestbeweging tegen Conga – ‘Conga komt er niet door!’. Er lijkt bij de lokale bevolking bijzonder weinig draagvlak te bestaan voor een nieuwe goudmijn. Sinds oktober 2011 vonden talrijke stakingen en protestacties plaats. De regering reageert hardhandig op het protest, en lijkt vastberaden om het project desnoods ‘manu militari’ door te drukken. Dit resulteerde onder meer in 5 dodelijke slachtoffers in juli 2012. Het protest gaat nog steeds door, een oplossing voor het conflict is niet in zicht.

Wat zijn de eisen van de protestbeweging?

  1. Een verbod op mijnbouw in kwetsbare brongebieden in de Andes, zoals de omgeving van Conga, omdat ze cruciaal zijn voor de watervoorziening van nabije gemeenschappen, dorpen en steden.
  2. Respect voor het recht op voorafgaande raadpleging, ernstige dialoog met de centrale overheid en een einde aan de criminalisering van het protest.
  3. Investeringen in duurzame economische alternatieven, zoals landbouw, veeteelt en ecotoerisme.

CATAPA ondersteunt het eisenpakket van de protestbeweging in Cajamarca om het Conga-project af te gelasten, en wil een internationale partner zijn om deze problematiek mee op de agenda te zetten.