Economische impact

Economische impact

De economische gevolgen van dit mijnbouwproject zullen enorm zijn. De Griekse overheid ziet het project als een uitweg uit de crisis. Eduardo Moura, ondervoorzitter van Eldorado en General Manager van de Griekse afdeling, stelt dat het Skouries-project kansen biedt: “het creëert jobs, verbetert infrastructuur, levert belastinginkomsten en inkomsten uit export”. Deze bewering staat in fel contrast met de uitkomst van de economische analyse die SOMO (Centre for Research on Multinational Corporations) maakte van deze case: “Eldorado Gold heeft een sterk ontwikkelde belastingontduikingsstructuur met 12 Nederlandse postbusbedrijven en verschillende dochterondernemingen in Barbados, de Britse Maagdeneilanden en de Kaaimaneilanden”. Er zijn sterke aanwijzingen om aan te nemen dat Eldorado Gold geen noemenswaardige bijdrage gaat leveren aan het land. Door het ontbreken van wetgeving omtrent goudontginningen –ten gevolge van de Griekse Mining Code heft Griekenland geen royalty’s op de mijnconcessies-, zal het Canadese bedrijf enkel via de lonen van de werknemers belastingen betalen op zijn activiteiten. In 2013 ging dit om 1250 werknemers, in 2014 waren het er 1500 en dit zal tegen 2017 stijgen tot 2000. Na de mijnbouwactiviteiten (die zeven jaar doorgaan), vallen de inkomsten dus volledig weg.

Eldorado stelde vorig jaar wel dat ze een eigen royalty-plan zou gebruiken waarmee ze de Griekse staat jaarlijks minimum 3 miljoen euro zou betalen. Op deze manier zouden deze royalty’s niet afdwingbaar zijn. Dat zij dit spontaan voorstellen, is niet zo verwonderlijk gezien de berekende opbrengsten van de mijn zeer hoog zijn. Wanneer het bedrijf 85% delft van de 100 ton goud- en een veelvoud aan koperreserves, zou dit ongeveer 10 miljard euro moeten opleveren (tegen de huidige marktprijzen). Eldorado biedt dus spontaan aan om minimum 0,2% van de opbrengst af te staan aan Griekenland in de vorm van royalty’s.

De Griekse overheid liet het na een economische impact analyse te maken over de gevolgen die de lucht-, water- en bodemverontreiniging gaan hebben op huidige inkomstenbronnen van de Halkidiki-regio. De voornaamste inkomstenbron is landbouw (graasland, biologische teelt, bijenhouden…) en visserij (zowel open water als aquacultuur). Deze activiteiten zullen sterk worden beïnvloed door de verontreiniging van water, lucht en bodem. Daarnaast vormen kleinschalige activiteiten zoals bosmanagement, het plukken van bosvruchten/kruiden en jacht een belangrijke aanvulling van het inkomen. Hoewel de economische waarde hiervan vaak wordt genegeerd, benadrukken specialisten de significante impact die deze activiteiten hebben op het levensonderhoud van deze gemeenschappen. De ontbossing en bosdegradatie die de mijnbouw met zich meebrengt, zal deze activiteiten sterk beïnvloeden.

Een laatste, belangrijke economische activiteit die de Halkidiki-regio kenmerkt is toerisme. Toeristen van binnen- en buitenland vormen een belangrijke inkomstenbron voor de mensen in deze regio. Cijfers spreken van 15 tot 20% van het BBP van het noordoosten van Halkidiki. De sterke vervuiling, vernietiging van historische plaatsen, ontbossing… zullen het imago van de regio negatief beïnvloeden en toerisme op lange termijn doen afnemen. Specialisten achten de concrete berekening onmogelijk, maar zijn het erover eens dat de balans voor de regio negatief is. Hoewel de korte-termijnwinsten voor Eldorado Gold vrij eenvoudig te berekenen zijn, kunnen de lange-termijnkosten, ten gevolge van het verlies aan banen in toerisme, landbouw en visindustrie, maar ook de ecologische en archeologische schade, bijna onmogelijk in monetaire waarden worden uitgedrukt. Ook de ecologische studie door Hellas Gold zelf, laat de economische impact van de ecologische schade achterwege.

De gebrekkige wetgeving zorgt ervoor dat Eldorado Gold niet verantwoordelijk wordt geacht, en dus niet aansprakelijk is, voor gemaakte ecologische schade. Zowel de waardedaling van de gronden ten gevolge van de irreversibele ecologische schade, het herstel van de herstelbare ecologische schade, als de gevolgen ervan voor de andere economische sectoren zullen dus betaald moeten worden door de Griekse samenleving.

Een impactanalyse van de milieucommissie van de Aristoteles Universiteit uit Thessaloniki concludeert dan ook dat de economische groei in de mijnindustrie niet op een duurzame manier bijdraagt aan de maatschappelijke belangen.