La Colosa

LA COLOSA / CAJAMARCA

La Colosa is de naam van de het door het Zuid-Afrikaanse bedrijf AngloGold Ashanti (AGA) geplande mijnbouwproject in Cajamarca (stad in het departement Tolima), waar naar schatting 680.000 kg goud in de grond zit. Sinds 1999 voert het bedrijf daar exploraties uit en hoopt vanaf 2023 effectief goud te kunnen extraheren. Deze mijn zou de grootste open pit goudmijn van de Noordelijke Andes worden en de derde grootste in Latijns Amerika na Yanacocha in Peru en La Escondida in Chili.

Bovendien vormt La Colosa slechts een onderdeel van een nog veel groter gepland mijndisctrict, een regio waar verschillende geologisch gelinkte afzettingen geëxploiteerd worden. Als de mijn er effectief komt, dreigt Cajamarca van de kaart te verdwijnen en dreigt een zeer grote impact op steden en natuur in de wijdere omgeving. Het mijndistrict is gepland in een regio waar zich een natuurreservaat met een rijke biodiversiteit bevindt en waar belangrijke waterbronnen (churros blancos) ontspringen die de wijde omgeving van water voorzien. De betreffende regio is ook zeer vruchtbaar en wordt als één van de belangrijke landbouwregio’s van Colombia gezien. “Deze case kan als emblematisch gezien worden binnen Colombia omwille van haar grootte en de ver gevorderde fase van ontwikkeling van het project”.

Journalisten, lokale burgergroepen, collectieven, onafhankelijke burgers, studenten en academici stellen kritische vragen bij het project en zijn overtuigd van de gigantische impact die de mijn zou hebben op de regio (Tolima en delen van Quindio). Onder de lokale bevolking zijn de meningen echter verdeeld. Er is grote onwetendheid onder de lokale bevolking, grotendeels te wijten aan de desinformatie en de beloftes van AGA. AGA claimt dat het openen van de mijn voor werkgelegenheid zal zorgen in een stad waar veel armoede is. AGA richtte zelf bijvoorbeeld een civiele maatschappij organisatie op die pro-mijnbouw is; ‘si a la mina’. Bepaalde sleutelpersonen, zoals de burgemeester en een schooldirectrice, in Cajamarca zijn ook voor de komst van de mijn en aanvaarden graag giften van het bedrijf.

Lokale groepen, waaronder de partner-organisaties van CATAPA, trachtten de bevolking zo veel mogelijk te informeren over de gevolgen die de mijn met zich mee zal brengen, ondersteunen lokale alternatieven en organiseren protestmarsen. In de loop van 2016 was er het plan om een ‘consulta popular’ te organiseren in Cajamarca. Uiteindelijk kwam dat er ook, al was het wat later dan voorzien (zie verder).

Ondanks het ontwikkelingsplan ‘Locomotora Minera’ van de Colombiaanse overheid om grootschalige mijnbouwoperaties te promoten via een investeringsvriendelijk klimaat, heeft het project al heel wat vertraging opgelopen. AGA was van plan om de exploratiefase te beëindigen in 2015 en in 2016 te beginnen extraheren. Echter, sociale tegenstand en de meest recent nee-stem tijdens de Consulta Popular heeft alvast tijdelijk druk weten uit te oefenen en heeft voor vertragingen gezorgd. Niettemin, met 69% van de mijnbouwconcessies in Cajamarca in haar bezit, lijkt AGA nog steeds in staat om haar plannen te verwezenlijken.


Anglogold Ashanti in Colombia

AGA is de derde grootste multinational op het vlak van goudmijnbouw. Het bedrijf heeft haar hoofdkwartier in Zuid-Afrika, waar het ook zes goudmijnen heeft (in 2013 kwam nog 37% van AGA’s goudproductie uit Zuid-Afrika). Onder andere door de zware arbeidsconflicten in die mijnen wordt het voor AGA steeds moeilijker om goud te ontginnen in Zuid-Afrika. In haar zoektocht naar nieuwe goudreserves exploreert AGA nu in Colombia. Colombia heeft niet alleen een enorme hoeveelheid aan mineralen, de overheid zet ook sterk in op een ondernemingsvriendelijk klimaat (Locomotora Minera) voor multinationale mijnbedrijven. In de woorden van de vorige CEO van AGA, Mark Cutifani, is ‘Colombia dan ook één van de drie globale prioriteiten van het bedrijf’ (sept. 2012). Gezien haar verwachtingen van Colombia investeert AGA het grootste deel van haar exploratiebudget in Colombia (39%).

Pas in 2007 werd het voor de Colombiaanse bevolking duidelijk dat AGA aanwezig was in Colombia en al een achttal jaar exploraties deed, verspreid over het hele land op zoek naar goud. AGA presenteerde haar intentie voor de bouw van het La Colosa project formeel nadat president Uribe het nieuws bekend maakte dat er een enorme hoeveelheid goud aanwezig was in Cajamarca. Voor 2007 opereerde AGA onder de naam Sociedad Kedahda SA. Die naam liet haar toe om low profile te blijven en een groot aantal mijnbouwconcessies te verwerven. Een andere tactiek van AGA om haar sterke aanwezigheid in Colombia te verdoezelen, maar ook om grote potentiële milieu- en arbeidsaansprakelijkheid in de toekomst te voorkomen, is het creëren van verschillende dochterondernemingen in Colombia.

Een megalomaan project

Binnen Colombia is het La Colosa project extreem belangrijk voor AGA. Op een conferentie stelde AGA dat: “La Colosa is a large, world-class gold resource and is getting bigger [...] and is only the tip of the iceberg given a wealth of targets in Colombia”. Echter, weinig Colombianen beseffen welke enorme aanvang het project effectief zou kunnen aannemen.

Het La Colosa-mijnbouwproject zelf zou ook een impact hebben op verschillende andere steden en gemeentes in Tolima waar geen goudreserves aanwezig zijn. Naast een open-pit mijn, die een enorme krater slaat in het landschap, dient het gedolven gesteente op een andere plaats gestort te worden en dient het toxisch afval dat overblijft na het chemisch proces om goud uit het gesteente te ‘filteren’ in een Tailings Storage Facility opgeslagen te worden. Aangezien het hier over één van de grootste mijnen in de wereld gaat, zal ook het afvalgesteente en de Tailings Storage Facility van aanzienlijke grootte zijn. Het bedrijf overwoog om het opgedolven gesteente naar de vlakte van Piedras, op 96 kilometer van Cajamarca, te brengen, het daar te verwerken en het toxisch afval daar op te slaan. In een lokaal referendum van 2013, zei 99% van de bevolking neen tegen de plannen van AGA in die regio.

AGA wil verder gaan dan La Colosa alleen en beschouwt dit mijnbouwproject als een onderdeel van een groter toekomstig mijnbouw district. Deze intenties maakte het bedrijf in 2013 kenbaar. Terwijl in een investeringsrapport uit 2010 nog sprake is van een mijnbouw district van 60.000 hectare, maakt een kaart uit 2013 in de krant El Nuevo Día gewag van een mijnbouwdistrict van 200.000 hectare, dat ook grote delen van de ‘paramos’ tussen Cajamarca en Roncesvalles zou omvatten.

Bronnen:

* http://www.mining.com/report-casts-fresh-doubt-on-anglogolds-la-colosa-p...

* http://www.ipsnews.net/2013/07/colombian-town-says-no-to-gold-mine/

* AngloGold Ashanti (2015) Proyecto La Colosa 2015. www. Anglogoldashanticolombia.com

* Colombia solidarity Campaign (2013) “La Colosa: a death foretold”, Alternative Report about the Anglogold Ashanti Gold Mining Project in Cajamarca, Tolima, Colombia, BM Colombia Solidarity Campaign, London.

* Ejolt (2015) La Colosa, Colombia, https://ejatlas.org/conflict/la-colosa-colombia (laatst geraadpleegd: 14 August 2015)