Consulta Popular Cajamarca 26/03/2017


In Cajamarca beslisten de inwoners op 26 maart 2017 of ze mijnbouw al dan niet willen toelaten op hun grondgebied. Na een negatief oordeel over de vraag in het referendum, die door de Raad van State ongrondwettelijk werd verklaard in december 2016, werd de vraag geherformuleerd door het administratieve hof van Tolima (Tribunal Administrativo de Tolima). De vraag die uiteindelijk op het referendum werd gesteld, luidde: “Bent u akkoord, ja of nee, dat in de gemeente Cajamarca mijnbouwprojecten en  –activiteiten worden uitgevoerd?” (¿Está usted de acuerdo Sí o No que en el municipio de Cajamarca se ejecuten proyectos y actividades mineras?”.).

Volgens het Centrum voor juridische en sociale studies (Dejusticia), dient het resultaat van het referendum bindend te zijn. Zij menen dat de wet duidelijk stelt dat indien een derde of meer van de inwoners gaat stemmen, de uitkomst aanvaard en uitgevoerd moet worden. In Cajamarca zijn 16 312 inwoners stemgerechtigd. Dit betekent dat 5 438 Cajamarcunen hun stem moeten uitbrengen opdat het referendum geldig is. Als de Cajamarcunen tegen de mijnbouw stemmen, dan moet de raad (concejo) en in laatste instantie de burgemeester de nodige maatregelen treffen om de mijnbouw te verbieden.

Het resultaat van het referendum was overweldigend. 97,9 procent van de stemmen was tegen de mijnbouw. 6 296 mensen gingen stemmen waarvan 6 165 tegen stemden en 76 stemden voor de mijnbouw, de rest van de stemmen waren ongeldig of onthoudingen. Of dit betekent dat er effectief geen mijnbouw in Cajamarca komt, blijft evenwel onzeker. Zo verklaarde de viceminister van mijnbouw, Carlos Cante, dat het bindend karakter van het referendum niet duidelijk is. Hij meent dat een politieke beslissing er voor kan zorgen dat de investeerders wettelijk gezien kunnen doorgaan.  

Ook de minister van mijnbouw zelf, Germán Arce, verklaart dat het referendum niet van toepassing is op AngloGold Ashanti, want de beslissing geldt niet voor reeds overeengekomen afspraken. Het bedrijf had voor het referendum een contract afgesloten met het Nationaal Agentschap voor Mijnbouw en kan daarom verdergaan met zijn plannen en investeringen omdat dit een reeds verkregen recht is. De exploratie kan in dit geval niet worden tegengehouden. Enkel milieu-instanties zoals het Nationaal Agentschap voor Milieuvergunningen (ANLA) kunnen de exploitatie nog verbieden. Valentina Camacho van het Comité ambiental de Cajamarca verwacht dat de overheid de uitkomst van het referendum niet zal respecteren waardoor de strijd verder gevoerd zal worden, dit keer op juridisch vlak.

De video van de Consulta Popular Cajamarca vind je hier