Oogsten van Hemelwater

RONDOM HET POOPÓMEER, ORURO, BOLIVIA

Foto: Solidaridad Nación Uru

Context

Van januari 2016 tot december 2019 zal CATAPA samen met haar partners actief werken rond een waterproject rondom het Poopo-meer, op de Orureense hoogvlakte van Bolivia. Sinds het meer in november 2014 een grote ramp heeft gekend als gevolg van vervuilende mijnbouw en klimaatsverandering, is het begin anno 2016 bijna volledig uitgedroogd. Het kwam daaromtrent in de eerste weken van januari geregeld in de media. De uitdroging van het meer en de daarmee gepaard gaande vissterfte heeft niet alleen gevolgen voor de vissers, maar zorgt ook voor desastreuze gevolgen voor de watervoorziening in de hele regio.

Duizenden families rondom het Poopo- en Uru-Uru-meer hebben de afgelopen jaren hun watervoorraden zien slinken. Aanhoudende periodes van droogte en extreme watervervuiling als gevolg van mijnbouw in de regio zijn de primaire oorzaken. Het water in de Desaguadero-rivier en het lager gelegen Poopo-meer werden een aantal jaren geleden reeds compleet onbruikbaar verklaard voor menselijk gebruik. Daarom zijn er dringende maatregelen nodig voor de gemeenschappen in het gebied.

 

Project

Met subsidies van Vlaanderen in het kader van het VPWvO (Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling) en de samenwerking met verschillende Vlaamse (Academics for Development, Ingeniers zonder Grenzen) & lokale organisaties (CEPA, CORIDUP), zal CATAPA in de komende 4 jaar watertanks en dakconstructies plaatsen voor de opvang van regenwater.  Daarnaast zullen er vormingssessies voor de lokale bevolking georganiseerd worden.

 
Je vindt via deze link de beschrijving van het project op de website van het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling.

Methoden

Het doel van het project is om in zes gemeenschappen waar de waterschaarste het grootst is, een 36-tal watertanks inclusief dakconstructie te plaatsen om het hemelwater op te vangen. Deze zes gemeenschappen bevinden zich binnen drie gemeentes, namelijk Machamarca, El Choro en Poopó.

De kwaliteit van het water is belangrijk en daarom wordt er gebruik gemaakt van een filtersysteem. Ook wordt het water gecontroleerd door middel van verschillende wateranalyses zowel gedurende het regenseizoen als het droogseizoen.

De selectie van families waar een tank zal worden geplaatst zal gebeuren op basis van een aantal criteria. Daarvoor wordt beroep gedaan op de gemeente, de lokale inheemse leiders en CORIDUP (als volksorganisatie). De medewerking van CEPA, onze vaste partner in Bolivia, aan het selectieproces zal vertrouwen scheppen en favoritisme vermijden.

Bovendien zullen ook intensieve vormingssessies georganiseerd worden in de desbetreffende en omringende gemeenschappen. Zowel technische bijstand over duurzaam onderhoud van de watertanks als algemenere informatie over duurzaam watergebruik,  andere potentiële waterbronnen, en kennis over de oorzaken van watervervuiling en de wetgeving rond water zullen in deze sessies aan bod komen. Zo’n 2900 mensen zouden kunnen bereikt worden met deze vormingssessies, waardoor in totaal heel wat mensen in de regio zowel direct als indirect van het project beroep kunnen doen.

 

Evaluatie

Het project zal gedurende 4 jaar opgevolgd worden door een zuid-medewerker van CATAPA die het project ter plaatse zal helpen ondersteunen & evalueren samen met onze partner CEPA. Onze Vlaamse partners zullen ons ook bijstaan bij de evaluatie van het project, en zullen indien nodig aanbevelingen voor bijsturingen van het project formuleren in de loop van de 4 jaar.

Hoewel de financiering van het project na 4 jaar stopt, hopen we samen met al onze partners dat na 2019 de mensen in de betrokken dorpen en in de bredere regio duurzaam gebruik van water zullen verderzetten. Cepa is al jaren actief betrokken bij de werking in de dorpen en zal dus ook na het project een verdere begeleiding in de gemeenschappen voorzien.