Make ICT Fair

Make ICT Fair

Op 1 november startte CATAPA, samen met 10 andere partners over heel Europa, een nieuw project genaamd Make ICT Fair (Maak ICT Fair, waarbij de afkorting ICT voor Informatie- en Communicatietechnologie staat). Smartphones, laptops en andere elektronische apparaten zijn alomtegenwoordig in onze samenleving. De elektronica-industrie is een van 's werelds snelstgroeiende industrieën, met een verwachte jaarlijkse groei van 9,6% tussen 2017 en 2022. Iets dat veel mensen niet weten, is de negatieve impact op arbeidsrechten en het milieu gedurende het hele toeleveringsproces, van de winning van mineralen tot assemblage en de eigen consumptie. Make ICT Fair is een project dat gefinancierd wordt door de Europese Commissie die de komende 3 jaar campagne gaat voeren op het gebied van productie en mijnbouw in de elektronica-industrie.

Wat is het probleem?

Elektronische apparatuur zoals mobiele telefoons bestaat uit 60 verschillende mineralen zoals wolfraam, lithium, kobalt, koper en goud. De winning van deze mineralen heeft een negatieve impact op het milieu, de economie en de sociaal-culturele rechten van de gemeenschappen rond de mijnen.

Klik op de afbeelding om deze groter te bekijken

In alle toeleveringsketens worden ICT-apparaten samengesteld door werknemers die geconfronteerd worden met meerdere schendingen van de mensenrechten, waaronder lage lonen, gedwongen overuren, blootstelling aan gevaarlijke chemicaliën zonder adequate bescherming en beperkingen van het recht om vakbonden te vormen en te organiseren. 

Make ICT Fair-campagne

De Make ICT Fair-campagne werkt op verschillende fronten, met verschillende tactieken en over verschillende groepen. Make ICT Fair bestaat uit 3 hoofdactiviteiten: bewustwording, onderzoek en lobbying in de publieke sector over aankopen, en tenslotte wetgeving en implementatie.

  • Sensibilisering

De actieve participatie van burgers is essentieel om veranderingen in de samenleving teweeg te brengen. Een grote publieke campagne richt zich op 60 miljoen burgers in heel Europa via sociale netwerken, informatieve activiteiten, workshops, openbare acties, petities en nog veel meer. Op deze manier wil de campagne het niveau van informatie en bewustzijn verhogen over de wereldwijde impact van de ICT-toeleveringsketen. Het sensibiliseert de mensen ook over hun eigen rol als consument. Een onderdeel van de MIF-campagne (Make ICT Fair) zal het traject zijn van de makers van veranderingen. In dit traject zullen de makers van veranderingen in heel Europa intensief worden opgeleid om een ​​actieve rol te spelen in dit bewustmakingsproces, evenals in de algemene campagne.

Het aspect van campagnes en de sensibilisering van Make ICT Fair zal de belangrijkste focus van CATAPA zijn vanwege onze ervaring in campagnes (Mining in Paradise, Goud: eerlijk?) en in de participatie van jonge mensen om actieve burgers te worden (Generation Transition).

  • Zoeken naar ondersteuning van openbare instanties met het doel lid te worden van Electronic Watch

Overheden en universiteiten zijn grootverbruikers van elektronische producten zoals computers, laptops en tablets. In de EU koopt de publieke sector 1 op de 5 laptops. Daarom heeft de publieke sector als geheel een aanzienlijke hefboom als belangrijkste consument. Als de hele publieke sector samenwerkt, kan deze een belangrijke hefboom vormen om hogere normen vast te leggen en structurele verbeteringen in de sector te bereiken. Daarom zal Make ICT Fair zich richten op kopers in de publieke sector om hen in staat te stellen duurzaamheidsnormen te hanteren in hun offertes voor de verwerving van ICT-producten, via Electronics WatchTegelijkertijd worden monitoringsystemen in de gehele toeleveringsketen versterkt.

Public procurement has the power to create change and improve lives in electronics supply chains. How can your organisation take on social responsibility?
Connect with the Make ICT Fair Project to find out about what you can do and the support available.

Find it out in our brochure

  • Continue monitoring en lobbying van overheidsinstellingen en multilaterale ontwikkelingsbanken

Op Europees niveau wordt wetgeving ontwikkeld over kwesties die van invloed zijn op de ICT-toeleveringsketen. De partners van Make ICT Fair zullen de komende wetgeving analyseren en op de voet volgen om te streven naar de integratie van duurzaamheidsaspecten, zowel op het niveau van de lidstaten als op EU-niveau. Tegelijkertijd zullen de investeringen van de multilaterale ontwikkelingsbanken van de EU nauwlettend worden gevolgd en onder druk worden gezet om te voldoen aan de beste praktijken. 

  • Onderzoek naar de wereldwijde ICT-toeleveringsketen

Dit alles zou niet mogelijk zijn zonder degelijke feiten over de wereldwijde ICT-industrie. Waar komen natuurlijke hulpbronnen vandaan in elektronische apparaten? Hoe is de extractie en verwerking gebeurd? Onder welke omstandigheden zijn ze in elkaar gezet? Make ICT Fair zal zwaar investeren in het onderzoek van de verschillende toeleveringsketens, evenals in specifieke case-studies, om informatie over de campagne te verspreiden. 

De partners: CEE BankwatchElectronics WatchICLEI, Le Monde Diplomatique, People & PlanetSETEM Catalunya , SüdwindSwedwatch, Towards Sustainability Association, University of Edinburgh

Disclaimer: Dit project wordt georganiseerd met de financiële hulp van de Europese Unie. De inhoud van deze publicatie valt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van CATAPA en kan onder geen beding worden beschouwd als een weerspiegeling van het standpunt van de Europese Unie.